«Μέσα στο ρόδι είναι μια λέξη κι όποιος τη βρει
δικό του θα 'χει ό,τι ποθήσει πάνω στη γη.»
Το ρόδι - Θοδωρής Γκόνης

 Η συστηματική και δυναμική καλλιέργεια της ροδιάς, αν και το δέντρο συναντάται στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι μια σχετικά νέα γεωργική ενασχόληση. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται συνεχώς με παραδοσιακές γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες καθώς το ρόδι θεωρείται ως ένα από τα υπέρ-τρόφιμα και η ζήτηση αυξάνεται σταθερά τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε όλο τον κόσμο.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 δημιουργήθηκε και λειτουργεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Αγ. Αθανασίου Δράμας σύμφωνα με τον Ν. 2810/2000 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4015/2011, αναγνωρισμένος ως Ομάδα Παραγωγών βάση του Κανονισμού (Ε.Ε) 2200/96.

Σήμερα ο ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου Δράμας έχει 670 μέλη παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και κύριο αντικείμενο την καθετοποιημένη καλλιέργεια και διαχείριση των φυτειών ροδιάς, την εμπορία και τυποποίηση νωπών φρούτων, την παραγωγή και εμπορία φρέσκου χυμού και προϊόντων ροδιού.

Ο ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου Δράμας εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης GLOBAL CAP ενώ είναι πιστοποιημένος κατά ISO 22000:2005 για τα παραγωγή προϊόντων ροδιού (φυσικός χυμός, μαρμελάδες) βιολογικής ή συμβατικής παραγωγής.

Η σύγχρονη ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης είναι δυναμικότητας 25.000 τόνων προϊόντων, η δε παραγωγή χυμού γίνεται με τεχνολογία clear juice μόνο από τα σπόρια του ροδιού, αφαιρώντας με υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα την εξωτερική και εσωτερική φλούδα. Με την μέθοδο deseeding λαμβάνονται άθικτα τα «διαμάντια» του καρπού τα οποία συσκευάζονται φρέσκα σε συσκευασίες 0,2 έως 5 λίτρων.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στις εγκαταστάσεις λειτουργεί πρωτοποριακή μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης των στερεών υπολειμμάτων του καρπού για την παραγωγή καύσιμης ύλης briquettes εφαρμόζοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.