...αριστερά από τις Μυκήνες βλέπει κανείς το Ηραίο... Το άγαλμα της Ήρας την παριστάνει να κάθεται σε θρόνο.
Είναι μεγάλο σε μέγεθος, φτιαγμένο από χρυσό και  ελεφαντόδοντο, έργο του Πολυκλείτου…
Στο ένα χέρι κρατάει καρπό ροδιάς και στο άλλο σκήπτρο

- Παυσανίας Κορινθιακά κεφ. 17